Motorlu Araçlar, Gemi, İş Makineleri – Rakipyok Linkleri

Motorlu Araçlar üretimi ilk olarak 1908 yılında Amerika’da Henry Ford’a ait fabrikanın ticari seri üretiminden otomobil olarak çıkmıştır. Arabanın icadı ve seri üretime geçilmesiyle insanların ekonomik ve sosyal yaşayışında önemli ve hızlı değişiklikler meydana gelmiştir. Motorlu araçlar sadece ulaşımın hizmetinde kalmamış, kısa zamanda iş makineleri, tren, gemi ve uçak gibi araçlarda kullanarak dünya medeniyetinin hızlı gelişimine neden olmuşlardır.

Motorlu Araçlar, Gemi, İş Makineleri

Motorlu icatların en önemlilerinden biri olan otomobil, ilk olarak 19. yüzyılda buhar kazanıyla çalışan bir motorlu araç ortaya çıkarken sonrasında petrol türevi ürünlerin kullanıldığı içten yanmalı motorların icadıyla hızlı gelişmesine devam ederek günümüzdeki mükemmelliğine gelmiştir. Günümüzün teknolojisiyle jet motorları gibi çok güçlü ve yüksek verimli içten yanmalı motorlar yapmak mümkün olurken, yakıt olarak benzin ve dizel gibi pahalı olduğu gibi doğayı da kirleten petrol türevi ürünlere bağlı kalmak sorun olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Elektrikli Motorlu Araçlar

Benzin ve dizel gibi petrol ürünlerinin otomobil gibi motorlu araçlarda yoğunlukla kullanılması sonucunda aran karbon salınımları dünyamızı başına küresel ısınma sorunlarını açmış, çeşitli doğal felaketler oluşmaya başlamıştır. Zaten var olan hızla tükenen petrol kaynakları ve fiyatların yükselmesi sorununa bir de olumsuz doğal etkilerin eklenmesi üreticileri elektrikli otomobil üretilmesi çalışmalarına yöneltmiştir. Burada ana düşünce petrol ürünleriyle çalışan içten yanmalı morlardan vazgeçerek elektrikle çalışan motorları önce otomobillere uygulamaktır. Elektrikli otomobil konusunda günümüzde çalışmalar hızla devam etmekte ve ortaya hemen her gün birbirinden daha gelişmiş yeni modeller çıkmaktadır. Elektrikli araç üretiminde bugün için en önemli sorun elektrik enerjisinin akülerde depolanması ve enerji tükendiğinde akülerin tekrar doldurulması sorunlarıdır. Çünkü geçerli akü teknolojisi hala çok eski olduğundan çoğu ihtiyacımıza cevap verememektedirler. Örneğin çok ağır yapıya sahiptirler, hızla deşarj olurlarken şarj süreleri oldukça uzundur, depolanma süreleri kısa olduğundan kendi kendilerine deşarj olurlar ve en önemlisi benzin istasyonları gibi yaygın şarj istasyonları hala yoktur.

Elektrikli Motorlu Araçların avantajları

Elektrik motorlu araçlar öncelikle çok sessiz olacaklardır. O kadar sessiz olacaklar ki bu durumun kaza olasılığını artıracağı bile düşünülerek çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Elektrikli araçların karbon salınımı olmadığı için çevreyi kirletmeyecekler, doğa dostu olacaklardır. Ve en önemlisi yakıt masrafları neredeyse sıfıra kadar düşecektir.

Mutfak dolabı

Verilen Linkler. (max. 8 adet)
Link VerLink VerLink VerLink Ver
Link VerLink VerLink VerLink Ver