Turizm, Seyahat, Tatil, Otel, Taşımacılık – Rakipyok Link

Turizm ülke ekonomisi için bacasız sanayidir. Doğaya zarar vermeden, doğru yönetildiği taktirde ekonomik değeri hızla büyür, ticari ve kültürel ilişkileri artırarak ülke bazında gelişmeyi hızlandırır ve ülkeler arası ilişkileri geliştirir.

Turizm, Seyahat, Tatil, Otel, Taşımacılık – Rakipyok Link

Türkiye sıcak kanlı insanları, doğal güzellikleri, tarihi geçmişi, güneş ve mavi denizleri bakımından turistlerin çok ilgisini çekebilecek kapasitedir. Hatta bu ilgi bulunan tarihi eserler ve ören yerleriyle birlikte her geçen gün daha da artmaktadır. Bu hazine değerindeki tarihi kaynakları turizmin hizmetine sunarken tanıtıcı çalışmalara da önem vermek gerekiyor. Turizmin meyvelerini uzun yılar boyunca sağlıklı toplamak için geleceğe yönelik bir vizyonla akıllıca yönetmek gerekiyor.

Turizm uğruna yapılan yanlışlar

Turistin tatil veya seyahat için yurdumuzu tercih etmesinin nedenleri anlaşılmadan para uğruna bu nitelikler, doğaya da uygun olmayan, kaçak veya plansız yapılaşmalarla birlikte hızla yok edilmektedirler. Bindiğimiz dalı uygulamalardaki plansızlık ve yetersizlikler yüzünden adeta kesmekteyiz. Bu plansızlık ve organize olmayan anlayışında olan yönetimler fiyatlara da yansımakta, kimi zaman yerli turiste ilgi gösterilmezken kimi zamanda yabancı turiste, yerli turiste uygulanan günlük fiyata, bir aylık hizmet sunmaktadır.
Bilinen tarihi eserlerin önemli bir çoğunluğu sonradan açılmak üzere üstü kapatılmakta, bir an önce turizme ve vasıtasıyla ekonomiye kazandırılmamaktadır. Kısa zamanda binlerce dönümlük bataklık alana havaalanı yapan anlayış, yer altında hazır olan kaynakları hangi mantıkla göz ardı etmektedir gerçekten anlamak mümkün değil. Ayrıca çıkarılmış ama kontrol altında olmayan eserlerinde durumu ortadır. Kimi tarihi eser kaçakçıları tarafından tahrip edilirken kimi de doğanın tahribatına bırakılmıştır.

Doğa turizmi canlılara zarar veriyor

Doğa turizmi yapılan bölgelerimizde canlı türlerinin de yapılan yanlış yapılaşmalar sonucunda, yaşamlarının ve türlerinin geleceğinin tehlikeye girdiği uzmanlarca açıklanmaktadır. Yok olan Anadolu canlı türlerinden Anadolu leoparı ve kunduz geleceğe dair bilinen örneklerdir.  Gerekli önlemler alınmadan yapılan doğa turizmi ve bu aktivitelerin çevresinde oluşan bilinçsiz yapılaşmaya bir düzen getirilmediği sürece mevcut türlerin geleceği de tehlike içindedir. Artık  doğanın gerçek sahibi canlıların mı bizim yaşam alanlarımıza girdiği yoksa bizim mi onları yerlerinde katlettiği konularında radikal kararlar verip uygulama zamanı gelmiş de, geçmektedir.

Organik Linkler

Verilen Linkler. (max. 8 adet)
Link VerLink VerLink VerLink Ver
Link VerLink VerLink VerLink Ver