Üretim, İmalat, Sanayi, Tarım, Hayvancılık – Rakipyok Link

Üretim sektörü ekonominin bel kemiğidir. Ülke ekonomisine gerçek katma değer üretimle gerçekleşir. Bilgi ve teknolojiye  dayalı üretimle  sadece yurtiçine değil dünya pazarlarına da ulaşmak mümkün olduğundan milli gelire katkısı en yüksek olan sektördür.

Üretim, İmalat, Sanayi, Tarım, Hayvancılık – Rakipyok Link

Üretim, hammaddelerin veya girdilerin bir üretim prosesinde bitmiş ürünlere dönüştürülmesi yöntemidir. Başka bir deyişle, temel girdilerden yeni bir şeyin yaratılması anlamına gelir. Kısaca üretim sayesinde ithalatla yurtdışına çıkan para azalırken ürünlerin gelişmişliğine ve kalitelerine de bağlı olarak artan ihracat olanakları milli gelire yeni girdiler sağlayacaktır.

Üretimin ekonomi üzerindeki etkileri

Yurdumuzda son zamanlara kadar sanayi üretimine önem verilmediği gibi anlaşılamaz bir şekilde tarım ve hayvancılık sektörü de gözden çıkartılarak her ürünü ithal etmek, yani dışarıdan almak zorunda bırakıldık. Bu olumsuz gelişmeler tarım ve hayvancılıkla hayatlarını sürdüren köylü vatandaşların köylerini terk ederek şehirlere göç etmesine yol açıp, yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açtılar. Tüm bunların sonucunda milli ekonomimizin kontrolü yabancıların eline geçtiğinden, sık sık ekonomik krizler yaşamak zorunda kaldık. Kontrolü öyle kaybettik ki paramız bir gecede yarı yarıya değer kaybetti.
Dünya üzerinde üretiminde söz sahibi olduğumuz buğday, zeytin yağı, fındık, pamuk ve tütün gibi ürünlerin bile ithalatını yapar hale geldik. Hiç zeytin ağacı olmayan ABD  bile zeytin yağı ihracatında 1 numara oldu, İtalya fındık üretiminde öne çıktı. Tüm bu akıl almaz gelişmeler nasıl oluyor, kimse incelemedi ve çözmek için çaba göstermedi. Varsa yoksa bir inşaat sektörü inadıyla hızla bu günlere geldik.

Eğitimin ekonomi üzerindeki etkileri

Tüm bu başarısızlıkların sebebini eğitim olarak görüyorum. Ülkemizde eğitim daha çok sorgulamayan bir eğitim anlayışıyla siyasi gayelere hizmet eden nesiller yetiştiriyor. Oysa her  konu açıldığında gıpta ile söz ettiğimiz Japonya’da çocuklara daha ilköğretim çağında, ülke topraklarının verimsizliği yüzünden, yaşamaları için gerekli tarımsal ürünlerin yetiştirilemediği, tüm gıda ürünlerinin ithal edilmesi gerektiği, bunun için çok çalışmaları ve ülke için faydalı işler yapmaları beyinlerine işlenmektedir.

Sonuç olarak ciddi bir eğitimle ülkesini çok seven, çok bilgili, disiplinli ve kararlı bir gençlikle güzel ülkemizin makus talihi de bir gün mutlaka değişecektir.

Organik Linkler

Verilen Linkler. (max. 8 adet)
Link VerLink VerLink VerLink Ver
Link VerLink VerLink VerLink Ver